Twój koszyk

0 PROD. ZA 0 ZŁ

Polityka Prywatności

Art. 1

DANE OSOBOWE

„Welmax + Sp. z o.o.” Sp. k. (zwana dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników posiadanych przez Spółkę serwisów (zwanych dalej „Platformą”), oferowanych pod adresem http://sklep.welmax.pl/ oraz innymi adresami, które są własnością Spółki.

Spółka przestrzega stosownych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz chroni dane użytkowników od strony technicznej. Spółka w każdym momencie służy poradami i wyjaśnieniami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z jej serwisów. Spółka oferuje szeroki wachlarz ustawień prywatności i zachęca do zapoznania się z opcjami ustawień prywatności, które znajdują się w edycji profilu użytkownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Spółka nigdy nie przekazuje danych użytkowników żadnym podmiotom do tego nieuprawnionym.

Dane użytkowników są składowane na odpowiedniej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. System techniczny Spółki jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w serwisach Spółki współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw i zapewnić użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo.

Welmax dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Welmax zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Welmax został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest „Welmax + Sp. z o.o.” Sp. k.

Welmax nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Sklepu internetowego. Jeśli takie dane zostają udostępnione dzieję się to jedynie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika na przekazanie jego danych. Przekazanie ww. informacji następuje również na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Niezależnie od powyższego, jeżeli korzystasz z usług lub produktów płatnych oferowanych przez Welmax, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.

Art. 2

ZBIERANE INFORMACJE

Zbierane przez Spółkę informacje o użytkownikach Sklepu internetowego służą jak najlepszemu zaspokojeniu oczekiwań użytkowników oraz ciągłemu podnoszeniu jakości oferowanych usług oraz wprowadzaniu nowych funkcjonalności. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

  • Informacje podane przez użytkownika:

Informacje, które użytkownik powierza Welmax w formularzu rejestracyjnym, zawierają dane osobowe (między innymi adres email, imię, nazwisko). W formularzu zamówienia natomiast użytkownik podaje również dane adresowe na które przesyłka ma zostać dostarczona, a także numer telefonu kontaktowego oraz w przypadku użytkowników prowadzących działalność gospodarczą również takie dane NIP i REGON potrzebne do wystawienia faktury. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie a Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia usług.

  • Informacje zbierane automatycznie:

Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z serwisów Spółki. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę Użytkownikowi. Zbierane dane to:

a)       adres IP używany przez użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;

b)       odwiedzane przez użytkownika poszczególne strony Serwisu, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

c)       wpisywane przez użytkownika w wyszukiwarkę ofert frazy i wybierane z filtrów wyszukiwania kryteria – w celu ułatwienia użytkownikowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;

d)       oglądane przez użytkownika oferty – w celu rekomendowania ofert, które mogłyby zostać polecone użytkownikowi.

 

  • Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy:

Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach użytkownika na stronach serwisów Spółki obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu facebook).

Art. 3

PLIKI „COOKIES”

Pliki „cookies” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika na stronach serwisu.

Pliki „cookies” są wykorzystywane w celu identyfikowania użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisach Spółki. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć dokładne instrukcje jak zablokować zapisywanie przez przeglądarkę tego rodzaju plików. Spółka rekomenduje nieblokowanie tej funkcji, ponieważ dzięki niej użytkownik może lepiej wykorzystywać oferowane przez serwisy Spółki funkcje.

Pliki Cookies Welmax nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Welmax nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach portalu przez innych Użytkowników.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep internetowy oraz do oceny jego możliwości technicznych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Sklep internetowy, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

 

Art. 4

INFORMACJE HANDLOWE

W przypadku użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych, Spółka ma prawo przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu marketingu usług własnych oraz usług swoich partnerów biznesowych, stosując narzędzia marketingu realizowanego zarówno drogą elektroniczną, jak i metodami tradycyjnymi.

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane przez Spółkę innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Spółki prowadzącym serwisy internetowe, w celach reklamowych, badania rynku oraz określania zachowań i preferencji użytkowników.

Spółka wykorzystuje dane osobowe użytkownika do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Spółki lub partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana.

Spółka nie udostępnia żadnych danych osobowych użytkowników w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

Spółka ma prawo przekazać dane osobowe instytucjom do tego uprawnionym, takim jak policja, prokuratura, sądy, działającym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Welmax zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Sklepu internetowego (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. informacje o nowych wiadomościach oczekujących na poczcie wewnętrznej, komunikaty o przerwach w działaniu Sklepu internetowego). Każdy z Użytkowników Sklepu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Spółki.

Natomiast treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Welmax i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

 

Art. 5

BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

Welmax może przeprowadzać za pośrednictwem Portalu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Portalu bezpieczeństwo i anonimowość.

 

Art. 6

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez użytkownika.

Serwisy Spółki używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę danych identyfikujących użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego konta.

 

Art. 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www (np. w komentarzach do produktów). Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Welmax nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialny w szczególności za dostępność witryn osób trzecich Użytkownik uznaje, że korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Welmax nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Sklepie internetowym. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego na stronach Sklepu Internetowego odsyłacz.

 

Art. 8

ZARZĄDZANIE DANYMI

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zdecydowania, jakie dane chce dodać lub usunąć, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

Jeśli użytkownik ma założone konto, ale nie życzy sobie otrzymywać korespondencji mailowej, może wyłączyć wysyłanie poszczególnych typów informacji korzystając z zakładki „Prywatność” w swoim koncie. Niezależnie od dokonania przez użytkownika powyższego wyboru, Spółka zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem usług.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania plików „cookies”, co uniemożliwi jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o użytkowniku. Korzystanie z serwisu nadal będzie możliwe, aczkolwiek użytkownik nie będzie jednak miał dostępu do swoich ulubionych ofert ani historii wyszukiwań.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://sklep.welmax.pl/formularz-rezygnacji Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta.

 

Art. 9

KONTAKT

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Biura Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny na stronie http://sklep.welmax.pl/

Welmax przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie Welmax gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza na stronie internetowej http://sklep.welmax.pl/, możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Serwisu Welmax oraz Polityki Prywatności prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://sklep.welmax.pl/.

 

Art. 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Portalu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Welmax może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Spółka umieści na stronach Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Welmax są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

 

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies. Zamknij