Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

§ 1. [Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?]

  1. Administratorem danych osobowych jest Cares Plus Société en Commandite Spéciale s.k.a, ul. Wieruszowska 12/16, 61 – 166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000757036,  REGON: 381785230, nr NIP:5833328945.
  2. W sprawie związanej z Twoimi danymi proszę o kontakt pod mailem mail: welmax@welmax.pl tel. +48 616 610 731

3.   Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych zgodnie z RODO.

  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do nas jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania przez Ciebie zapytania oraz udzielenia Ci odpowiedzi.
  2. Informację w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdziesz również w Klauzuli informacyjnej RODO na naszej stronie internetowej.

§ 2. [Jakie dane przetwarzamy?]

1.   Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w związku z zawartą przez Ciebie umową.

2.   W przypadku Klientów przetwarzamy:

a)    Imię oraz nazwisko,

b)    Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

c)    Numer PESEL,

d)    Numer telefonu,

e)    Adres poczty internetowej.

§ 3. [W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?]

1.    Zbierane przez Nas dane osobowe są przetwarzane w celach:

a)   zawarcia i wykonania umowy na podstawie zainteresowania ofertą i w zakresie niezbędnym do jej wykonania – w tym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu umowy oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy.

b)   archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

c)   ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

d)   badania satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług,

e)   statystycznych,

f)    zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

2.     Kiedy skontaktują się Państwo z Nami, wykorzystamy dostarczone przez Państwa dane osobowe do realizacji Państwa zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie albo rozpatrzenia Państwa skargi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO.

3.     Aby upewnić się, że nasze usługi i produkty są dopasowane do Państwa preferencji, wszelkie dane osobowe, które udostępniają Państwo naszemu działowi obsługi, mogą być wykorzystywane do operacji, takich jak badanie satysfakcji konsumentów. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem Administratora (satysfakcja konsumentów), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

4.     Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Administrator wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

a)  Dane dotyczące lokalizacji

b)  Adres IP lub identyfikatory aplikacji

c)  Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia

d)  Język strony internetowej

2.   Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem Administratora (analiza i zgłaszanie), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.

3.   Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem welmax@welmax.plW takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

4.   W ramach realizacji umowy z Państwem i w celu ulepszania naszej strony internetowej Administrator wykorzystuje automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie. Administrator wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom kryminalnym.

§ 4. [Czy możesz zrezygnować z akceptowania plików cookies?]

1.    Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem coookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe oraz są dla Ciebie niewidoczne. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. W każdym momencie możesz skonfigurować tak swoją przeglądarkę, aby wyłączyć obsługę plików cookies, za pomocą ustawień w przeglądarce. Możesz dowolnie skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookies, nie usuwała plików cookies lub wysyłała powiadomienia w przypadku gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera. Ponadto możesz po zakończeniu wizyty usunąć pliki tymczasowe umieszczone w urządzeniu końcowym w trakcie trwania danej sesji. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki powinieneś pamiętać, że wiele cookies podnosi wygodę korzystania aplikacji. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać strona Serwisu w przeglądarce.

2.    Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe oraz podobne technologie (local storage) przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a)  pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b)  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d)  sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e)  trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

f)    pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej tj. analityki danych.

3.   Dane zbierane przez analityczne i marketingowe pliki cookie nie są powiązane z innymi informacjami, które udostępniają Państwo podczas procesu zamawiania.

§ 5. [Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?]

1.    Administrator nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i ofertowanego produktu i celu przetwarzania. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak to wynika z zawartej umowy.  Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 3 lata. Po upływie czasu przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawartą umową Twoje dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, w terminie operacyjnie niezbędnym na usunięcie Twoich danych z naszych zasobów.

2.    Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

3.    Przechowujemy też dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 20 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia Państwa danych osobowych z kopii zapasowych. Jednak podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe.

§ 6. [Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?]

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów w związku z zawartą umową jest niezbędność tych danych do wykonania zawartej umowy i realizacji zamówienia (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora).

§ 7. [Komu możemy przekazać Twoje dane?]

1.   W związku z realizacją umowy dane osobowe Klienta będą ujawniane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową np. podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora, dostawcy oprogramowania, podmiotom w dziedzinie wdrażania, firmom zajmującymi się badaniem satysfakcji Klientów, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód; podmiotom świadczącym usługi agencyjne, bankom i operatorom płatności, kurierom i dostawcom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

2.   W każdym przypadku, w którym zlecamy firmie będącej osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności Państwa danych osobowych.

3.   Twoje dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). 

4.   Jednocześnie Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza  terytorium Unii Europejskiej. 

§ 8. [Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?]

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a)    prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dostępu do danych osobowych) – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

b)    prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c)    prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

d)    prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane(o ile nie stoi to na przeszkodzie realizacji umowy, która ma zostać wykonana);

e)    prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f)      prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

g)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h)    prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

i)      prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. [Czy Twoje dane są bezpieczne?]

1.    Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2.    Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 10. [Czy Polityka prywatności może się zmienić?]

1.    Na bieżąco weryfikujemy i aktualizujemy poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Dlatego też na bieżąco weryfikujemy i aktualizujemy naszą Politykę prywatności.

2.    Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje począwszy od 13.08.2019 r.